Our Services

22:40 - 04/03/2019 295

Just Kids có chương trình toàn diện cho trẻ từ 6 tháng tuổi:


- Chương trình Baby House với các chương trình dành cho trẻ dưới 2 tuổi, Baby
Steps 1 (8-12 tháng), Baby Steps 2 (12-18 tháng) và Baby Stars (18-24 tháng) để
phát huy tối đa sự vận động, giác quan, tận dụng sự phát triển trí não đầu đời của
trẻ cho trẻ một sự phát triển toàn diện.

- Chương trình “Khám phá – Discovery Tots” cho trẻ 2-3 tuổi cho trẻ nền tảng của sự Độc lập.

- Chương trình Mẫu giáo bé “Tôi bé nhỏ - Little Me” 3-4 tuổi tập trung vào sự Chủ động, Tự tin cho trẻ.

- Chương trình Mẫu giáo nhỡ “Tôi sáng tạo – Creative me” 4-5 tuổi tập trung vào sự bùng nổ sáng tạo ở lứa tuổi này.

- Chương trình Mẫu Giáo lớn “Tôi sẵn sàng – Get Ready” cho trẻ 5-6 tuổi không chỉ là sự kết thúc hoàn hảo cho chương trình Mẫu giáo lớn mà còn được thiết kế như một chương trình Foundation – Tiền Tiểu học cho trẻ sự tiếp nối chuyển giao vào Tiểu học dễ dàng ở bất cứ môi trường nào.

Just Kids cũng có Chương trình Tiếng Anh Thứ 7 giành riêng cho độ tuổi Mẫu
giáo với các Khoá học Tiếng Anh tăng cường trên nền tảng Tiếng Anh giao tiếp và
học thuật sớm cho trẻ.


Tin liên quan